NLCSA.nl
Image default
Management

New business start

Een ondernemingsplan is een dynamisch document dat dient als draaiboek voor de oprichting van een nieuw bedrijf. Het document is voor potentiële investeerders, financiële instellingen en de bedrijfsleiding eenvoudig te begrijpen en te verwerken. Zelfs als u van plan bent zichzelf te financieren, kan een ondernemingsplan u helpen uw idee verder uit te werken en potentiële problemen op te sporen. Een goed uitgewerkt ondernemingsplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 

Samenvatting: De samenvatting moet het eerste onderdeel van het ondernemingsplan zijn, maar moet als laatste worden geschreven. Het beschrijft het voorgestelde nieuwe bedrijf en benadrukt de doelstellingen van het bedrijf en de methoden om deze te bereiken.

Bedrijfsomschrijving: De bedrijfsbeschrijving behandelt welke problemen uw product of dienst oplost en waarom uw bedrijf of idee het beste is. Bijvoorbeeld, misschien is uw achtergrond moleculaire techniek, en hebt u die achtergrond gebruikt om een nieuw soort atletiekkleding te maken – u hebt de juiste referenties om het beste materiaal te maken.

Marktanalyse: Dit deel van het businessplan analyseert hoe goed een bedrijf gepositioneerd is ten opzichte van zijn concurrenten. De marktanalyse moet bestaan uit een doelmarkt, segmentatieanalyse, marktomvang, groeipercentage, trends en een beoordeling van de concurrentieomgeving.

Organisatie en structuur: Schrijf over het type bedrijfsorganisatie dat u verwacht, welke risicobeheerstrategieën u voorstelt en wie het managementteam zal bemannen. Wat zijn hun kwalificaties? Wordt uw bedrijf een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) of een vennootschap?

Missie en doelstellingen: Dit deel moet een korte missieverklaring bevatten en in detail beschrijven wat het bedrijf wil bereiken en welke stappen het zet om daar te komen. Deze doelstellingen moeten SMART zijn (specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdgebonden).

Producten of diensten: In dit deel wordt beschreven hoe uw bedrijf zal werken. Hier wordt beschreven welke producten u bij de start van uw bedrijf aan de consument zult aanbieden, hoe deze zich verhouden tot bestaande concurrenten, hoeveel uw product kost, wie verantwoordelijk zal zijn voor het maken van het product, hoe u aan materialen zult komen en hoeveel deze kosten om te maken.

Achtergrond samenvatting: Dit gedeelte van het business plan is het meest tijdrovend om te schrijven. Verzamel en vat alle gegevens, artikelen en onderzoeken samen over trends die een positieve en negatieve invloed kunnen hebben op uw bedrijf of bedrijfstak.

Marketingplan: Het marketingplan identificeert de kenmerken van uw product of dienst, geeft een samenvatting van de SWOT-analyse en analyseert de concurrenten. Ook wordt besproken hoe u uw bedrijf gaat promoten, hoeveel geld er aan marketing zal worden besteed en hoe lang de campagne naar verwachting zal duren.

Financieel plan: Het financiële plan is misschien wel de kern van het ondernemingsplan, want zonder geld komt het bedrijf niet vooruit. Neem in uw financieel plan een voorgestelde begroting op, samen met geprojecteerde financiële overzichten, zoals een resultatenrekening, een balans en een kasstroomoverzicht. Gewoonlijk is een prognose van vijf jaar financiële overzichten aanvaardbaar. In dit deel moet u ook uw financieringsverzoek opnemen als u op zoek bent naar externe financiering.

Bedenk een exit-strategie

Een exit-strategie is belangrijk voor elk bedrijf dat op zoek is naar financiering, omdat het schetst hoe u het bedrijf zult verkopen of eigendom zult overdragen als u besluit om met pensioen te gaan of verder te gaan met andere projecten. Een exit-strategie stelt u ook in staat om de meeste waarde uit uw bedrijf te halen wanneer het tijd is om te verkopen. Er zijn een paar verschillende opties voor het verlaten van een bedrijf, en de beste optie voor u hangt af van uw doelen en omstandigheden.

 

De meest voorkomende exit-strategieën zijn:

 

Het bedrijf verkopen aan een andere partij

Het bedrijf overdragen aan familieleden

Liquideren van de bedrijfsactiva

De deuren sluiten en weglopen

Ontwikkel een schaalbaar bedrijfsmodel

Naarmate uw kleine bedrijf groeit, is het belangrijk om een schaalbaar bedrijfsmodel te hebben, zodat u extra klanten kunt bedienen zonder extra kosten te maken. Een schaalbaar business model is een model dat gemakkelijk kan worden gerepliceerd om meer klanten te bedienen zonder een aanzienlijke stijging van de kosten.

 

Enkele veel voorkomende schaalbare bedrijfsmodellen zijn:

 

Abonnementen gebaseerde bedrijven

Bedrijven die digitale producten verkopen

Franchise bedrijven

Netwerkmarketingbedrijven

Begin met het plannen van belastingen

Een van de belangrijkste dingen die u moet doen wanneer u een klein bedrijf start, is beginnen met het plannen van belastingen. Belastingen kunnen complex zijn, en er zijn verschillende soorten belastingen die u verschuldigd kunt zijn, waaronder inkomstenbelasting, belasting voor zelfstandigen, omzetbelasting en onroerendgoedbelasting. Afhankelijk van het soort bedrijf dat u runt, kunt u ook verplicht zijn andere belastingen te betalen, zoals loonbelasting of werkloosheidsbelasting.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/