NLCSA.nl
Image default
Zakelijk

OR trainingen voor personeel en werkgevers

OR trainingen komen goed van pas als er een ondernemersraad opgezet moet worden, als het niet helemaal lekker loopt in dit orgaan of als er een andere situatie is waarbij er meer kennis en kunde met betrekking tot de OR nodig is. OR trainingen kunnen in zo een geval goed van pas komen. Er zijn verschillende doelgroepen mogelijk. Zo kunnen OR trainingen bijvoorbeeld gevolgd worden door werknemers, maar ook door de werkgevers zelf. Van beide kanten kan het zeer zinvol zijn om meer te weten te komen over deze organen en daarnaast praktische situaties te oefenen, zoals situaties waar in er sprake is van een conflict.

Speciale aandacht voor bepaalde onderdelen

Er zal speciale aandacht zijn voor bepaalde thema’s in de OR trainingen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om inzicht te hebben in de Wet op de ondernemingsraden. Afgekort wordt deze wet met “WOR”. Deze wet heeft betrekking op verschillende functies, zoals ook in de OR trainingen aan bod komt:

  • Werknemers
  • Ambtenaren
  • Overheden
  • Bedrijven
  • Ondernemingskamer

Origineel komt deze wet uit 1950 en is dus al relatief lang in effect. De wet wordt echter regelmatig vernieuwd, zoals nog in 1998 is gebeurd.

Raden in de instanties van de overheid

Als het een overheidsinstantie betreft, dan schrijf de Wet op de ondernemingsraden dan ook voor dat er met de ambtelijke leiding moet worden vergaderd. Dit houdt in dat de politici niet degene zijn met wie de gesprekken direct plaats vinden. De OR kan zich dan ook niet direct met de politiek bemoeien, zoals de specifieke taken van de overheid of het beleid wat daaraan gerelateerd is. Zo wordt de democratische besluitvorming in stand gehouden. Daarnaast wordt het voorkomen dat er zaken besproken worden die niet relevant zijn voor de arbeid.

http://www.academy4-or.nl/