NLCSA.nl
Image default
Zorg

Een eerlijke premie voor uw zorgverzekering bij Salland

Het team van ziektekostenverzekeraar Salland kent alle zorgverleners in de buurt. Salland maakt duidelijke en eerlijke afspraken over de kwaliteit van de zorg en over prijzen. Dit alles met als doel de zorg in ons land betaalbaar te houden én steeds weer een beetje beter te maken.

Vrijwillig eigen risico

Bent u gezond en voelt u zich fit? Maakt u nauwelijks gebruik van zorg door de huisarts, paramedici en specialisten in het ziekenhuis? U kunt de premie voor de basisverzekering ziektekosten verlagen door een vrijwillig eigen risico. Het verplichte eigen risico dit jaar is door de regering vastgesteld op 385 euro. Dit is in principe het maximale bedrag dat u zelf moet bijdragen in de kosten voor medische onderzoeken / behandelingen / ingrepen / medicijnen. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico bovenop de 385 euro, dan gaat de maandpremie omlaag. Hoe hoger het vrijwillige risico (het maximum is 500 euro) hoe groter de korting die u krijgt. Tegelijkertijd gaat het bedrag dat u zelf moet betalen – als u toch zorgkosten heeft – omhoog. Het totale eigen risico, het wettelijk verplichte deel en het vrijwillige deel samen, is in 2023 885 euro.

Eigen zorgverzekering voor 18-jarige

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 18 jaar? Vergeet niet hem / haar erop te wijzen dat er een eigen zorgverzekering 18-jarige moet worden afgesloten. Het gaat dan om de ‘gewone’ – algemene en verplichte – basisverzekering ziektekosten. De verplichting een zorgverzekering te hebben, geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die in ons land werkt en / of woont. Ook verplicht is de Wet langdurige zorg: een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. Denkt u hierbij aan 24 uur per dag en 7 dagen in de week intensieve zorg of permanent toezicht. De zorg uit de WLZ wordt individueel aangepast aan zowel de behoeften en mogelijkheden als de persoonskenmerken van de verzekerde. De behoefte aan WLZ zorg kan voortkomen uit somatische of psychogeriatrische aandoeningen / beperkingen, maar ook uit een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Zorgvragen

Ziektekostenverzekeraar Salland – we begonnen dit artikel er mee – onderscheidt zich van andere partijen zoals ASR, ONVZ, CZ, Menzis, VGZ, DSW en Zilveren Kruis. Salland is boven alles een sociale verzekeraar. U kunt er terecht met alle mogelijke zorgvragen. Twee voorbeelden.

– Hoe gaat zorgtoeslag aanvragen in z’n werk?

– Hoe meld ik mijn vereniging aan voor de Salland Clubactie?

https://www.salland.nl/