NLCSA.nl
Image default
Financieel

Wat is eigenlijk het verschil tussen een lening en een krediet?

Eigenlijk spreekt men meestal over een lening ook al gaat het technisch gezien soms over een krediet. In de praktijk is het verschil tussen de lening en het krediet echter niet altijd even duidelijk. Wat is eigenlijk het verschil?

1. De lening

Bij een spoed lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener. Deze laatste is verplicht het kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen manier en samen met een intrest uitgedrukt in procent. In grote lijnen komt het erop neer dat de lener precies weet welk bedrag hij nodig heeft, hij krijgt het onmiddellijk en hij betaalt het in overeengekomen schijven terug. Hij voorziet niet dat hij later nog een bepaald bedrag zal nodig hebben.

2. De kredietopening

Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd. Eens hij het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel opneemt is hij verplicht het krediet terug te betalen zoals afgesproken, samen met een intrest uitgedrukt in procent. Maar de kredietnemer kan het overeengekomen bedrag zo dikwijls terug opnemen als hij wil, zolang hij een bepaalde som maar niet overschrijdt. Heeft hij een deel van het totaal bedrag terugbetaald dan kan hij het toch weer opnieuw opnemen.

De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet is meestal veranderlijk.
Het komt er in grote trekken op neer dat de lener voorziet dat hij nu behoefte heeft aan een bepaald bedrag maar dat hij na een tijdje opnieuw geld zal nodig hebben, bijvoorbeeld bij latere verbouwingswerken.

Terugbetalingswijzen

Hier gaan we na op welke manier (volgens welke techniek) de lening of de kredietopening kan worden terugbetaald. De techniek komt steeds neer op hetgeen in dit hoofdstuk staat beschreven. Er kunnen zich in de praktijk echter wel verschillen voordoen. De reden hiervan is dan bijvoorbeeld dat de “leninggever” u maandelijkse of driemaandelijkse aflossingen voorstelt in plaats van de hierna beschreven jaarlijkse terugbetalingen. Wanneer u verschillende voorstellen gaat vergelijken, dient u hier rekening mee te houden. Bij een minilening aanvragen zijn ze hier goed in thuis en zullen u dan ook graag helpen.

http://minileningaanvragen.com