NLCSA.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Schade door overstekend wild tegengaan

Aanrijdingen met overstekend wild zijn gevaarlijk en schadelijk. Zowel voor de natuur als voor de mensen, hebben deze aanrijdingen negatieve gevolgen, zoals financiële schade, persoonlijk leed, dierlijk leed en soms leidt het zelfs tot dodelijke slachtoffers. De organisatie Prowild zet zich in om dit leed te verminderen en heeft hiervoor een slim wildwaarschuwingssysteem ontwikkeld. Gert Hamberg, de grondlegger van de organisatie, vindt het belangrijk dat de situaties waarin mensen en dieren elkaar kruisen zo goed mogelijk worden beheerst. De organisatie werkt met veel partijen samen, waardoor ze het volledige project van aanleg tot projectbegeleiding op zich kunnen nemen.

Effectief en betaalbaar wildwaarschuwingssysteem

Het wilddetectiesysteem van deze organisatie is een effectief en betaalbaar systeem die al op meerdere plekken in Nederland en het buitenland wordt ingezet. Er worden hekken geplaatst om overstekend wild zo goed mogelijk naar de oversteekplaats te begeleiden. Hiernaast zorgen de sensoren ervoor dat de dieren worden gedetecteerd en er waarschuwingsborden voor weggebruikers worden geactiveerd. Hierdoor zal men beter opletten en de maximale snelheid wordt verlaagd, waardoor aanrijdingen minder vaak voorkomen. Doordat de signalering alleen wordt aangezet als er wild in de buurt is, ontstaat er geen onnodige vertraging op de weg.

Ontvang steun voor projectontwikkeling

Prowild is een organisatie met hart voor mens en dier. Zo willen zij er zo goed mogelijk voor zorgen dat het systeem op de desbetreffende locatie werkt. Hierbij zorgen ze voor een zorgvuldige voorbereiding en organisatie van het aanleggen van het wilddetectiesysteem. Voor het aanschaffen van het systeem, biedt de organisatie de mogelijkheid om een veldbezoek aan een al bestaand systeem te organiseren. Hierbij wordt het systeem toegelicht en kunnen alle vragen worden gesteld. Bij het aanleggen van een systeem tegen overstekend wild kunt u een project van het Wereld Natuur Fonds uitkiezen die gesteund wordt door de organisatie. Er wordt door de organisatie een bedrag overgemaakt naar dit project om bij te dragen aan het natuurbehoud.

Home