NLCSA.nl
Image default
Bedrijven

Ongevallen met verkeer tijdens werktijd Is mijn werkgever aansprakelijk?

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval onder werktijd? Uw werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk voor de letselschade die u daardoor oploopt. Het maakt niet uit of u in een auto van uw bedrijf of in uw eigen auto rijdt. In dit artikel leest u wanneer de werkgever verantwoordelijk is en hoe u schadevergoeding kunt vragen. Een advocaat voor letselschade kan u hierbij helpen.

 

Onverwacht incident tijdens privé- of werktijd?

Als u betrokken bent bij een ongeval tijdens uw werk en het wordt beschouwd als letsel op de werkplek. Dit is bijvoorbeeld het geval als u tijdens werktijd met uw voertuig van de ene naar de andere klant rijdt, of het geval als u van huis naar een klant reist. Het is geen probleem op het werk als het incident het gevolg is van woon-werkverkeer, of als u in uw privétijd betrokken bent bij een ongeval met een voertuig van het bedrijf.

 

Zorgplicht van de werkgever

Elke werkgever is verplicht een zorgplicht uit te oefenen ten aanzien van de werknemers die tijdens de werkuren werken. Dit betekent dat hij adequate veiligheidsmaatregelen moet treffen en zich moet houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften, duidelijke en nauwkeurige instructies moet geven aan de werknemers, hen moet waarschuwen voor gevaren en een adequate (auto)verzekering moet afsluiten in geval van ongevallen en (letsel)letsel. De zorgplicht geldt voor ritten in auto’s ten behoeve van het bedrijf. Hoewel de werkgever geen controle heeft over het verkeer, is hij typisch in gebreke gebleven bij een ongeval dat onder werktijd gebeurt. Heeft de werkgever bijvoorbeeld een RI&E App of een ongevallen registratieformulier?

 

Wie heeft er gelijk?

Uiteraard is de werkgever niet verantwoordelijk als de werknemer de oorzaak is van het ongeval door roekeloos rijgedrag, bijvoorbeeld te hard rijden of rijden onder invloed van alcohol. Is het incident tijdens werktijd door iemand anders gebeurd? De werkgever is meestal nog steeds aansprakelijk, maar er is verhaal mogelijk op de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval.

 

Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

Bent u gewond geraakt bij een verkeersongeluk en heeft u tijdens uw werk letsel opgelopen? Vertel dit dan meteen aan uw werkgever. Ligt u permanent in het ziekenhuis of bent u gewond? Dan is uw werkgever verplicht de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in te lichten. De toezichthouder kan dan een onderzoek instellen.

 

Compensatierecht?

Heeft je baas een verantwoordelijkheid bij letselschade die je tijdens het ongeval hebt opgelopen? Dan heeft u wettelijk recht op de schadevergoeding. De professionele letselschade advocaten van Letsel Advocaten kunnen u hierbij helpen. Voor letselschadeclaims is geen geld nodig. Als uw bedrijf aansprakelijk is voor het letsel, is hij ook verantwoordelijk voor de juridische kosten. Om het letsel van een persoon vergoed te krijgen, moet vaststaan dat het letsel is ontstaan door een ongeval op de weg en ook tijdens werktijd.

 

Welke schade kan worden vergoed?

U kunt niet alleen de schade vergoed krijgen die in de onmiddellijke nasleep van het ongeval is ontstaan, zoals medische rekeningen of inkomensverlies, maar ook reiskosten. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor eventuele toekomstige verliezen, zoals aanpassingen aan uw huis, verlies van pensioenuitkeringen en studievertraging. Ook kunt u een vergoeding krijgen voor psychische of emotionele schade, zoals slaapverlies en verdriet. Uiteraard hangt de hoogte van de schadevergoeding af van de mate van het letsel en het leed.

 

Uw relatie met uw werkgever

Soms willen werknemers geen schadevergoeding vragen aan hun baas uit angst de goede relatie tussen hen en hun werkgever in gevaar te brengen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Werkgevers zijn doorgaans gedekt voor ongevallen op het werk, en de schadevergoeding loopt via de verzekeraar. Zodra u uw werkgever aansprakelijk heeft gesteld en hen in direct contact heeft gebracht met de verzekeringsmaatschappij, hoeft uw werkgever geen tijd te besteden aan het uitzoeken van de procedure.

 

Heeft u een advocaat nodig voor lichamelijk letsel?

Als u een advocaat voor letselschade inschakelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. U kunt zich concentreren op het herstel. Letselschade advocaten kunnen u helpen om uw werkgever aansprakelijk te stellen om de schade die u heeft geleden te inventariseren, medisch bewijs te verzamelen en (de verzekeringsmaatschappij van) de andere persoon te bellen.

https://www.raatwerk.nl/rie-instrument/